Välkommen till
Grön Omstart!

Tankesmedjorna kväver demokratin

Även en demokrati kan urholkas och förvandlas till ett system av ritualer, ett skådespel där verkliga politiska konflikter flyttas till en nivå där folkligt inflytande inte når.

Lärdomar för klimatomställningen från Coronakrisen

Kan vi lära oss något av Coronakrisen för den pågående klimatkrisen? Roger Bydler beskriver ett samhälle som förändrats under Coronokrisen. Utan att negligera allt lidande som sjukdomen givit upphov till har nedstängningen av delar av samhället medfört goda saker också.