Att föra världen in i ett nytt energisystem får avgörande effekter på samhället

Vi måste omgående upphöra med att driva samhället med olja, kol och naturgas. Satsa istället helhjärtat på förnybar energi.

Författare
Martin Blaus
Publicerat
January 22, 2019

Det känns vemodigt att ett barn skall behöva läxa upp hela världen. Greta Thunberg säger inte några nyheter. Det har varit känt i minst 35 år att planeten krampar och kokar till följd av två hundra års industriell och ekonomisk aktivitet. Biosfären har fått ta emot enorma mängder CO2 och andra utsläpp, i en hastighet som kraftigt överskrider biosfärens förmåga att hantera och absorbera utsläppen. Kostnaderna för tredje part: samhället i stort, miljön och framtida generationer har aldrig tagits med i beräkningarna när ekonomin expanderades.

Vattencyklerna är nu rubbade med översvämningar, torka och förändrad nederbörd som följd. Vi har inträtt i den sjätte massutrotningen av liv, där vår överlevnad som art och hela biosfären står på spel. Och vi vet så väl vad som måste göras:


Vi måste omgående upphöra med att driva ekonomin

med olja, kol och naturgas.

Satsa istället helhjärtat på förnybar energi.


Denna åtgärd är den enda vägen framåt. Hittills har inga visioner om hur det skall genomföras varit attraktiv nog för att sättas i verket. En sådan vision måste kunna verkställas med dagens teknik.

Den energi som driver samhället och ekonomin är idag är olja, kol och naturgas.

Jordbruket, byggindustrin och transportsektorn är fossilbaserade, liksom kläderna vi bär, prylarna vi köper, bilen vi kör, flyget vi tar, maten vi äter.


Så länge vi inte åtgärdar det är vi fast i oljan och allt vad det medför. En omställning på nationell skala till förnybar energi är både möjlig och nödvändig. Idag finns tekniken för att fånga in både sol och vind, geotermisk värme, vågenergi. Vi måste ha en åtgärdsplan som på riktigt skär in i hjärtat av problemet. Förbud mot fossilanvändning räcker inte, vi måste samtidigt ha verkliga alternativ som är lockande och hållbara.

Det krävs en rikstäckande infrastruktursatsning
för att ta steget bort från oljeberoendet. Vi kan klä alla lämpliga tak och fasader i landet med solceller och andra energiinfångande tekniker för att lokalt ta tillvara på all den energi som är förnybar och har mycket låga utsläpp. De husen blir ett kombinerat boende och minikraftverk. I EU är ca 50% av alla tak och 15% av alla fasader lämpade för solfångare.

Miljontals byggnader och fastigheter blir energiproducenter och energikonsumenter, produktionen nyttjas lokalt och överskottet säljs. Kostnaden för solpaneler är betald inom 10-12 år med dagens teknik. Sedan är energin gratis. Förnybara energikällor - solen, vattnet och vinden tar aldrig slut, även om den varierar i intensitet. Därför måste den kunna lagras och distribueras så alla kan ta del av den. Vätgastankar är en lagringsmöjlighet. Den egenproducerade förnybara energin kan driva våra bilar, värma våra hus och ge kraft åt vår produktion.

Lösningen blir attraktiv för alla - våra drivmedel blir i det närmaste gratis, industrins energikostnader förblir låga och de allra flesta hus blir självförsörjande på förnybar energi. Ett helt nytt samhälle kan ta form. Hybrid- eller vätgasdrivna bilar blir oberoende av framtida oljeproduktion. Vi får motståndskraft mot störningar om vi kan förlita oss på en egen energiförsörjning. Landet blir med denna åtgärd självförsörjande på energi. Detta kommer att ha positiv inverkan  på ekonomin, skapa nya jobb som kan ersätta jobb i fossilenergibranschen och åtgärda frågor om klimatförändringar och energisäkerhet. Skottland bröt häromdagen sitt rekord och producerade tillfälligt 109% av sitt behov av elektricitet med hjälp av förnybara metoder.

Det är möjligt för staten att ge lån till en satsning som betalar sig själv inom ett decennium. Det blir en investering som kommer generera tusentals arbetstillfällen både för specialister, kvalificerad- och okvalificerad arbetskraft. Projektet är stort, att bygga en ny infrastruktur är arbetskrävande, men vinsterna blir ännu större.

När alla blir energiproducenter sker också något annat: maktkoncentrationen som stora energibolag har smälter bort. Från att ha dominerat både ekonomi och politik i över hundra år blir makten över energin spridd över hela samhället. Hur kommer samhället påverkas av det?

Vi måste nu genomföra denna plan för att inte våra barn skall döma oss hårt i framtiden. Vad som nu krävs är en grön rörelse som kan stå emot fossilindustrins lobbyarbete.

Jeremy Rifkin ligger bakom mycket av dessa tankar. För fördjupning rekommenderas “Third Industrial Revolution”, eller att titta på någon av Rifkins föreläsningar på nätet.

https://www.youtube.com/watch?v=TJQ6RZZCDTs