SVERIGEDEMOKRATERNAS DRÖMMAR KROCKAR MED VERKLIGHETEN

Sverigedemokraternas intoleranta och aggressiva strävan efter en samlad svensk gemenskap skadar och splittrar Sverige istället för att ena oss. En politik för en förgången tid, för ett annat land.

Sverige är ett av världens tio lyckligaste länder (World Happiness Report 2018), har EU's högsta sysselsättning (82% 2017, enda EU-landet över 80%, ekonomifakta.se), ligger på 15:e plats i världen i BNP per capita (IMF 2016), har en BNP-tillväxt på
över 3% (2016, eurostat) och har världens näst lägsta ojämlikhet, endast Norge ligger lägre (brookings.edu). Pragmatism, respekt, samtal, kompromisser och samförstånd har bidragit till att bygga vårt välstånd. Oberoende domstolar och granskande media är viktiga för att upprätthålla systemet och vår tilltro till det. Vi har förvisso betydande problem på många håll, men det är viktigt att vi inte glömmer att vårt samhälle i grunden är starkt och välmående. Vår relativa lycka, personliga frihet och välfärd är dock inte givna. Detta kan ändras snabbt, både p g a sådant som händer utanför och sådant som händer inom landet. Vi är känslodrivna varelser. I politiken är detta mindre bra. Vi kan fatta beslut som vi får anledning att ångra. Särskilt om läget svartmålas och problemen får ta allt utrymme. Det kan vara bra att ta det kallt.

För Sverigedemokraterna är ordet liberal ett skällsord. Ordet auktoritär verkar inte vara det. SD's Kent Ekeroth flytt till Ungern är talande, liksom Jimmy Åkessons ovilja att välja mellan Macron och Putin. SD har inte sina förebilder bland Västeuropas demokratier. Istället försöker de bryta ned vårt öppna och liberala samhällsklimat med hjälp av fristående aktörer och anställda propagandister (se DN 3/9), avlönade med svenska folkets skattepengar. De som tycker annorlunda utmålas som elit, vänsterliberaler, landsförrädare, folkets fiender, batikhäxor och annat, även om partiledningen undviker att ta de grövsta orden i sin mun. Forskare som skriver att 'Det som är utmärkande för SD-väljarna är deras extremt intoleranta och främlingsfientliga attityder' blir dödshotade. Lögner och halvsanningar används flitigt på nätet för att smutskasta SD's motståndare. Hets, hat och hot har ökat i samhället och det verkar ha gynnat SD.

Som väljare tycker vi olika i många frågor och vi ser olika lösningar på samhällsproblemen. Vi har val vart 4:e år och kan byta ut regeringen om vi är missnöjda. Det som SD gör är något annat, betydligt allvarligare, något som inte går att rösta bort. De vill omforma hela vårt samhälle i grunden, bort från vår öppna demokrati. Deras huvudfiender kan, att döma av deras och sympatisörernas retorik, sägas vara fyra: invandrare, liberaler (ofta med tillägget 'vänster'), 'globalister' och folk som kritiserar partiet. Det handlar om en majoritet av Sveriges befolkning.

I Sverige har en tredjedel av familjerna någon som är född utomlands (SCB) och de flesta av oss har liberala värderingar (att döma av riksdagspartierna). Vårt land är litet och beroende av en hög export (45% av BNP). Det är känsligt för störningar i handel och internationell ekonomi. Den aggressiva attityd som SD och många av dess sympatisörer visar gentemot dem som tycker annorlunda skär nu djupa sår i landet, på arbetsplatser och i klassrum. Den fördjupar klyftorna mellan land och stad, invandrarförorter och villakvarter. Deras strävan efter en gemensam svensk kultur och deras drömmar om en sammanhållen svensk gemenskap leder istället till dess motsats: splittring. SD's inställning till invandrare bidrar till att de ses som problem, oönskade element, inte till att de välkomnas och integreras in i den svenska samhällsgemenskapen.

SD vill ta Sverige ut ur EU. Priset för att öka Sveriges (SD's) nationella makt skulle bli högt. Vi skulle drabbas ekonomiskt. EU skulle försvagas och dess stabiliserande effekt i Europa minska. Risken för konflikter i Europa skulle öka p g a Rysslands söndrande politik, något som vi ser tragiska exempel på i Georgien och Ukraina. Även idag, i vårt eget land, ser vi hur Ryssland med sina nättroll stöttar SD och andra högerextremister och demoniserar deras motståndare (att härska genom att splittra kan fungera). Får SD makten kan det bli svårt att avsätta dem. Granskande och oberoende media och domstolar tar de hand om när det är dags. Ungern är ett bra exempel på hur det kan gå till i praktiken.

Sist och minst: Naturskyddsföreningens partienkät visar att SD's miljöpolitik med 2 av 18 poäng är den klart sämsta, näst sämsta parti ligger på 10.