TANKAR KRING ETT GRÖNT PARTI

Curabitur euismod pellentesque dapibus.

Jag vill se ett grönt parti som ser politiken och samhället i ett helhetsperspektiv, som ser hur ökade klyftor och att komma till rätta med miljöproblemen inte går ihop, dessa måste lösas sida vid sida. Jag vill se ett grönt parti som tar strid mot en kapitalism som härjar allt friare, som gör samhället till en marknad där vi till slut når toppen av ett konkurrens-samhälle, ett samhälle där vi ser varandra främst som konkurrenter når vi inte varandra, vi stänger dörren om oss, springer snabbare förbi, bygger rädsla runt våra liv.


Jag vill se ett grönt parti som inte bara vill ändra form, ändra material vi använder, utan också ifrågasätter mängden, som inte tycker att vi kan fortsätta handla lika mycket, bara det är hållbart, som inte säger att vi kan äta exakt lika mycket kött som innan, bara det är ekologiskt, som inte säger att vi kan åka lika mycket bil som innan, bara det är en miljöbil vi kör med. Jag vill se ett grönt parti som främst riktar in sig på vilken politik en själv vill driva, vilket samhälle en själva vill se. Mindre pajkastning. Jag vill se ett grönt parti som inte bara går in i en massa koalitioner för att stänga ute SD, utan som också vill förändra samhället i en riktning som gör att färre vill rösta på SD. Klart att utsatta människor som känner att ett samhälle och en politik som blir allt mer elitistisk och allt mindre för vanligt folk söker sig till ett parti som säger sig finnas för dem, som talar till deras rädslor, som inte säger till dem att de har fel verklighetsbild eller att de är lågutbildade och mindre värda.


Jag vill se ett grönt parti som talar ett språk som väljarna förstår, som vågar säga som det är. Jag vill se ett grönt parti som baserar sin politik på en jämlik och vetenskaplig grund. Som tur är har mycket konspirationsteorier som förr om åren präglade en stor del av Miljöpartiet försvunnit och gått över till Enhet, det är sannerligen något positivt. Jag vill se ett grönt parti som faktiskt vågar kritisera tillväxt igen, det är inte möjligt att allt hela tiden ska öka, bli större, snabbare. Och många är inte genast fattiga bara för att en inte blir rikare för varje år.


Jag vill se ett grönt parti som förstår att om en stödjer partier som rör sig åt helt fel håll, så räcker det inte att en inför två, tre gröna stopp på den resan. Fel håll är fortfarande fel håll, även om en kör elbil dit. Jag vill se ett grönt parti som visar ödmjukhet åt sina väljare och medlemmar, som inte mest bryr sig om dem vart fjärde år. Bortglömda väljare och medlemmar som inte känner sig lyssnade på väljer förmodligen inte samma parti nästa val. Jag vill se ett grönt parti som tar krafttag mot psykisk ohälsa och stress, för att folk ska orka jobba längre (om de vill) så måste de också få redskapen för det, sänk arbetstiden stegvis och minska stressen för både planeten och människan. Jag vill se ett grönt parti som ser till grundproblemen och försöker lösa dem, istället för att bara plåstra om ett icke fungerande system.


Jag vill se ett grönt parti som inte bara avskyr SD, utan som också avskyr klyftorna som i mångt och mycket har byggt upp SD. Jag vill se ett grönt parti som ser värdet i att vara pragmatisk, men som samtidigt inte glömmer bort att det finns värden där en inte får vika sig. Ett grönt parti som står utan väljare kommer inte förändra någonting. Ett grönt parti som ser till grundproblemen i samhället, som minskar elitismen som växer i ett samhälle där vi allt mer lever i bubblor, som ser att utsatta människor som inte får en rättvis del av utvecklingen knappast kommer värdera klimatet särskilt högt, som tar del och tar till sig av vanliga människors berättelser och uppfattningar, som lyssnar utan att döma, som värderar ekologisk och social hållbarhet lika mycket, som är tydligt och konsekvent. Ett sådant grönt parti hade vi behövt. Det är jag helt säker på.