Klimatet – en del av en större civilisationsfråga

Klimatet är ingen isolerad fråga utan är avgörande för vår civilisations framtid, skriver redaktionen för Grön omstart.

Läs denna artikel i tidningen Syre

DEBATT Valåret 2018 har startat och med det börjar valets viktigaste frågor listas. På senare tid har klimatet kommit i fokus, men risken är att det fortsätter behandlas som en isolerad fråga. Bakom klimatfrågan finns grundläggande och övergripande civilisationsfrågor – vår livsstil, vår höga användning av naturresurser och ekonomiska drivkrafter i samhället. Vi väljer att kalla det för en civilisationsfråga för de konsekvenser det kommer få på vårt samhälle och vår välfärd.

Det vi ser som självklart – till exempel tillgång till rent vatten, en stabil tillgång till livsmedel och biologisk mångfald med fungerande ekosystemtjänster är något som redan i dag står under förändring. Vår konsumtion och produktion driver på klimatförändringarna och vårt resursuttag motsvarar fyra jordklot. Vi måste ner från cirka elva ton i koldioxidutsläpp per person och år till cirka ett ton.

Hur ser partiernas lösningar ut på detta? Hur ser de på ett hållbart samhälle och välfärd framöver? Alla de välfärdsfrågor som vi i dag debatterar kommer på ett eller annat sätt att påverkas av klimatförändringarna och vårt höga uttag av naturresurser. Klimatet kommer driva fler människor på flykt, tillgång till rent vatten måste säkras, transporterna bli klimatvänliga, svensk självförsörjning av mat måste öka och segregationen inom samhället minska.

Att som hittills diskutera klimat och användningen av naturresurser vid sidan av är inte tillräckligt. Att ensidigt förlita sig på tekniska lösningar kommer inte att fungera – då det är vår konsumtion som driver problemen. Det krävs mer omfattande samhällslösningar. Klimatlagen täcker inte heller hela problematiken. Visst är det här också en global fråga, men hur vi väljer att hantera dessa frågor och hur vi gör i det europeiska samarbetet är vitalt och påverkar andra länder och därmed helheten.

World Economic Forum tar upp dessa frågor i sin senaste rapport. Att Sveriges befolkning tar frågan på allvar och oroar sig framkommer både genom Som-institutets undersökning avseende samhällsoro och Världsnaturfondens klimatbarometer. Finanseliten har fått klimatångest och är orolig för att politikerna inte hinner eller klarar av att stävja klimathotet.

Det är hög tid att partierna bemöter medborgarnas oro med hållbara visioner. Frågornas allvar går inte att bestrida och därför går det inte längre att föra en utslätad mittenpolitik. Väljarna har rätt att få en klar ideologisk bild av det hållbara samhällsbygget. Partierna behöver omsätta sina ideologier till en ny verklighet med visioner för framtiden. Det kräver både kreativitet och mod. Men det är ett partis uppgift i ett demokratiskt system att vitalisera sig och söka lösningar på nya utmaningar och göra det så att varje medborgare får vara med och påverka samhällsinriktningen.

Vi uppmanar därför deltagande partier i valet att redogöra för det hållbara samhällsbygge man tänker sig. Lösningarna måste beröra hur samhället skyddar naturresurser och biologisk mångfald, möjliggör en klimatvänlig energiomställning, beredskap för naturkatastrofer och ställer om till en mer lokal självförsörjande livsmedelsproduktion. Samtidigt som man tryggar en sjukvård, omsorg och utbildning med hög kvalitet för alla sina medborgare. Och grundläggande för allt detta: hur tänker partierna om vårt ekonomiska system så att det blir hållbart utifrån alla aspekter?

Lena Wallin

Nina Petersson

Pia Strand

Redaktionen för Grön omstart – ett partipolitiskt fristående grönt nätverk för grön opinionsbildning

Läs mer från
tankesmedjan!
August 21, 2019

Har vi lärt oss av sommaren 2018?

August 21, 2019

Mer Kollektivtrafik och Mer Trängselskatt

David van der Spoel och Pia Björstrand
August 21, 2019

Vad är välfärd och hur kan vi få det inom planetens gränser?

Lena Wallin
Alla artiklar