2017 ETT FÖRLORAT FREDSÅR – MEN FREDSPRAGMATIKERNA GER INTE UPP

När ska människor lära sig att hantera konflikter utan krig?

Författare
Valentin Sevéus
Publicerat
January 26, 2018

När ska människor lära sig att hantera konflikter utan krig?

Inte heller 2017 blev ett fredens år. Snarare tvärtom. Och vad kan vi göra?

Den största krigsövningen på svensk mark på länge fick vi tyvärr uppleva under 2017. Nu måste vi gå med fullt ut i Nato, krävde åtskilliga ledarskribenter och politiker från fyra av riksdagens åtta partier.

Hur är det? Vill du för din del att Sverige ska förbli militärt alliansfritt? Samtliga allianspartier är tyvärr numera för medlemskap i Nato. Jag vill inte att vi ska fortsätta att leka krig. En borgerlig valseger 2018 ökar risken för att vi närmar oss Nato än mer.

200 år av fred med en säkerhetspolitik grundad på neutralitet och alliansfrihet, internationellt samarbete och aktiv freds- och nedrustningspolitik har gynnat Sverige och vår omvärld. Alliansfrihet ger oss handlingsfrihet. Risken för att dras in i framtida krig och kriser minskar. I stället för att ge upp vår frihet bör vi stärka den genom att ifrågasätta det Nato-avtal som riksdagen godkände i maj 2016.

Fredskultur eller våldskultur? Samhällen kan välja, vi kan bestämma oss. Vi behöver samhällen präglade av mer fredskultur. Ska vi verkligen fortsätta med vapenexport till diktaturer eller krigförande länder och därmed bidra till fortsatt militär upprustning runt om i världen?

Miljardslöseriet till militära ändamål behöver inte fortsätta, om vi inte vill det. Vore det kanske bättre att vi under 2018 intensifierade debatten också i Sverige om hur vi får stopp på militarismen och den pågående upprustningsspiralen? Pengarna behövs till att bygga fred med fredliga metoder och till angelägna välfärdsändamål.

Ett riksomfattande nätverk för fredskultur har bildats under hösten 2017. Vi vill stärka den fredspolitiska debatten och skapa fler samarbeten över partigränser. Vi behöver bryta militarismens tolkningsföreträde och dominans. Vi vill främja alternativ som bygger på dialog och kunskapsutbyte inom och mellan länder. Målet är fredskultur och frihet från våld för alla.

Många katastrofer under 1900-talet och det tidiga 2000-talet har människor tvingats uppleva i vålds- och vapenkulturens spår, faktiskt tillräckligt många! Detta facit visar att vi behöver mycket större satsningar på en global freds- och ickevåldskultur. Ett litet sådant steg har tagits i och med att Europa nu fått sin förste fredsminister, Fabian Hamilton i Jeremy Corbyns skuggministär, en stor framgång för de Labourmedlemmar som var emot Storbritanniens deltagande i USA:s Irakkrig.

Fredskultur och ickevåld kan bli en dominerande global norm. Sverige behöver våga göra mer. Är du anhängare av progressiva idéer som fredsministrar i världens länder, fler fredsinstitut, kärnvapenförbud, svensk alliansfrihet i fredens tjänst och stopp för vapenexport?

I det nya nätverket kommunicerar vi via mejl och Facebook. Olika initiativ kommer framöver, i enlighet med tidens behov och medlemmarnas prioriteringar. Du kan välja att stödja de insatser som du finner särskilt angelägna. En samordnande beredningsgrupp har utsetts bestående av Madeleine Göransson, Micke Seid och Valentin Sevéus. Ingalill Bjartén är sammankallande i en redaktionsgrupp och Johan Svensk i Projektgrupp tankesmedja.

Det vore fint om du vill låta mig veta att du är beredd att gå med i FredsKulturNätverket. OK?
valentin@seveus.se