Lärarnas agenda 2030

Sveriges första bok för lärare och utbildare inom Agenda 2030. Boken kommer ur ett stort behov för en metodbok för lärare och alla som vill utbilda inom hållbarhet.

Författare
Parul Sharma
Publicerat
April 22, 2021

Detta är Sveriges första bok för lärare och utbildare inom Agenda 2030. Boken kommer ur ett stort behov för en metodbok för lärare och alla som vill utbilda inom hållbarhet. Jag och Charlotta har även noga valt ut metoder och angreppssätt. Intervjuer med experter och sakkunniga inom samtliga av de 17 globala målen genomsyrar innehållet och bibehåller en nära kontakt med verkligheten. För frågorna är verkliga och berör. Exempelvis på citat som speglar bokens syfte är från Eva Lindkvist, Lärare i Kemi, Biologi, Naturkunskap och Entreprenörskap för Hållbar utveckling, Karlfeldtgymnasiet i Avesta som beskriver möjligheterna som kommer med Agenda 2030 i undervisningen. ”Målen är odelbara och detta ger oss lärare en möjlighet att arbeta gränsöverskridande. Genom att alla ämnen och alla lärare bidrar till undervisningen om hållbar utveckling visar vi i teori och praktik att hållbar utveckling angår alla och att alla kan bidra - oavsett ämnesinriktning. Att få skolan certifierad hållbar skola (via Skolverket) är både en kvalitetsmärkning och ett verktyg som omfattar hela skolans personal – då har vi alla förutsättningar att verkligen uppnå Hållbar utveckling. Den gamla miljöundervisningen gjorde många elever nedstämda och modlösa – undervisning i Hållbar utveckling ger oss elever som med mod, kraft, visioner och handlingskompetens går ut i livet och skapar en bättre värld för oss alla.”


Ett mina och Charlottas första samtal handlade om hållbarhetsfrågornas komplexitet. För skola och utbildning kan det både ses som en vinst och som en svår utmaning att hållbarhetsfrågor griper över flera skolämnen. Vilket/vilka ämnen ska ta initiativ till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling? Samtliga ämnen, kan vara det första, spontana svaret. Allas ansvar kan dock bli ingens ansvar då olika ämnen inte ser sig som bärare av uppdraget.  


Den här boken är viktig och har som syfte att inspirera och visa möjligheter för arbetet med Agenda 2030. Hur undervisning kan gå till i praktiken illustreras med hjälp av fakta, konkreta undervisningsexempel och metoder. Både jag och Charlotta hoppas att så många som möjligt gynnas av boken. Boken är viktig för många, lärare, skolpersonal, fortbildare, studenter, hållbarhetsrådgivare inom alla branscher, som idag redan arbetar och vill arbeta med Agenda 2030.

Länk till artikel på mynewsdesk.com


Parul Sharma

Lärarnas Agenda 2030