Välkommen till
Grön Omstart!

Karin Sundby

Civilsamhället måste mobiliseras för omställningen till ett hållbart samhälle

Vi får i stort sett dagligen rapporter och information om klimatkrisens konsekvenser. FN varnar för att katastrofer beroende på klimatkrisen händer varje vecka.

Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön.

Parul Sharma berättar om sin nya bok, Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön. ”Inköpare och upphandlare är en av vår tids viktigaste hållbarhetsprofessioner för en omställning på riktigt!”