Välkommen till
Grön Omstart!

Grön Omstart
En lansering

Varje generation människor får möta sin tids stora utmaning, en utmaning som omdefinierar människans relation till sig själv och samhället, och får oss att omvärdera det vi lärt av tidigare generationer. Detta är ofrånkomligt – vår art kom inte till världen med all tillgänglig kunskap. Vi stökar till och förstör saker, det är ofrånkomligt. När vi sedan måste städa upp och reparera har vi lärt oss väsentliga läxor.

Läs mer