Välkommen till
Grön Omstart!

Den gröna ideologin existerar inte

När jag skriver att den gröna ideologin inte existerar menar jag inte att gröna ideologer inte existerar, utan att det saknas ett gemensamt rum, ett gemensamt teoribygge inom vilket de gröna ideologerna samsas. Vad värre är, det saknas dessutom en förståelse för att detta problem existerar.

Coronakrisen blottar avregleringens misslyckande

Avregleringar i kombination med en globaliserad fri marknad har lett till att det nu råder brist på livsviktigt material i vården i och med coronakrisen. Krisen ger dock regeringen en möjlighet för att snabbt ställa om ekonomin i hållbar riktning genom att låta bli att subventionera t ex flygbolag.