Välkommen till
Grön Omstart!

Sebastian Kirppu

Vad är skog egentligen?

Jag vill med detta inlägg försöka förklara vikten av levande ekosystem och biologisk mångfald i arbetet med att klara klimathotet. Det talas om att ersätta fossila bränslen med biobränslen och då främst från skogen. Men vad är skog egentligen?

Folkrörelser på frammarsch

Över hela världen har människor börjat söka vägar för att bevara jorden. Folkrörelser har bildats, demonstrationer har hållits, den civila olydnaden ökar.