Välkommen till
Grön Omstart!

Adam Svensson

Grön filosofi – Hur bygger vi vår policy?

Grön politik är att prioritera klimatet och miljön. Det är också att prioritera solidaritet med världens människor, inte minst de i nöd.

Dags för miljörörelsen att ta över den ekonomiska debatten!

Varför äger inte miljörörelsen, den gröna rörelsen och omställningsrörelsen hela den ekonomiska debatten? Varför stannar kopplingen mellan miljö och ekonomi vid individuella produktions och konsumentval och som markör för livsstil och identitet?