Välkommen till
Grön Omstart!

Pia Björstrand

Folkrörelser på frammarsch

Över hela världen har människor börjat söka vägar för att bevara jorden. Folkrörelser har bildats, demonstrationer har hållits, den civila olydnaden ökar.

Naturens rättigheter och den svenska miljöojämlikheten

Den 15 mars i år genomfördes en global skolstrejk för klimatet. Greta Thunbergs skolstrejk har inneburit att barn, det vill säga kommande generationer, för första gången kräver sina rättigheter till en hälsosam miljö och tar plats i den svenska miljö- och klimatdebatten.