Har vi lärt oss av sommaren 2018?

Nu är det vår! Visst är det härligt nu när fåglarna återvänder från sydligare breddgrader och sjunger för full hals? Samtidigt är det något som skaver.

Nu är det vår! Folk går omkring med bara ben och äter glass i solen. Och visst är det härligt nu när fåglarna återvänder från sydligare breddgrader och sjunger för full hals?

Samtidigt är det något som skaver. Marken är snustorr på många håll i landet, och det pågår redan skogsbränder i södra Sverige. Vattenståndet i vissa stora vattenmagasinen är under eller mycket under det normala vilket kan leda till vattenbrist särskilt i östra Svealand. Även om mängden nederbörd (som medelvärde över landet) har ökat sakteligen under det senaste seklet kan det bli problem ifall det blir ännu en torr sommar. I ljuset av klimatförändringarna kan vi vänta oss båda torrare och blötare somrar. Därav frågan: har vi lärt oss av sommaren2018? Hur är det med beredskapen i år?  1. Dricksvattnet. Finns det tillräckligt med vatten för att förse hushållen med vatten utan att sänka nivåerna i magasinen ännu mer? Finns det vatten för lantbruk och industri? Kommer vattenbevarande åtgärder såsom (åter)skapande av våtmarker att genomföras i höjd takt? Kommer utdikningar i skogen tas bort för att bevara vatten där?
  2. Lantbruket. Det var många rubriker ifjol om att skörden skulle bli för skralt för att räcka till foder åt djurbesättningar. Om det blir fler torra somrar måste det övervägas att minska djurbesättningar permanent. Ett extremt exempel är Öland där vatten åt djuren fraktades med lastbil från fastlandet ifjol. Det vore inte hållbart i längden förstås. Finns det någon förberedelse för en andra torr sommar? Hur blir det med matförsörjningen framöver när det blir varmare i hela Europa?
  3. Skogsbruket. Vi minns nog alla skogsbränder i fjol och det vara bara tur att inga människor miste livet såsom det händer regelbundet på annat håll. Det finns även rapporter om ökade insektsangrepp ifjol och i våras. Kommer skogsbruket anpassas genom att inblanda fler lövträd? Genom att inte utföra några ingrepp när vädret inte tillåter? Genom att sluta med kalhyggen som på grund av den höjda dagstemperaturen är extra torra och leder till större brandrisk? Och, förresten, har brandsläckningsflygplan köpts in?


Klimatförändringarna gör sig påminda även i vårt land nu. Vi måste båda försöka hejda dem genom att fasa ut allt utsläpp av växthusgaser och förbereda oss på följderna som inte går att undvika. Gör vi det? Har vi lärt oss av sommaren 2018?


David van der Spoel, Lena Wallin & Susanne Danielsson, Anders Strand och Pia Strand, Tankesmedjan Grön Omstart #GO
Pia Björstrand, Klimataktion.

Läs mer från
tankesmedjan!
August 21, 2019

Har vi lärt oss av sommaren 2018?

August 21, 2019

Mer Kollektivtrafik och Mer Trängselskatt

David van der Spoel och Pia Björstrand
August 21, 2019

Vad är välfärd och hur kan vi få det inom planetens gränser?

Lena Wallin
Alla artiklar