Parul Sharma

Parul Sharma berättar om sin nya bok, Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön. ”Inköpare och upphandlare är en av vår tids viktigaste hållbarhetsprofessioner för en omställning på riktigt!”

Författare
Parul Sharma
Publicerat
July 13, 2019

I mitt arbete och nästan dagligen möter jag fortfarande en frustration bland inköpare på svenska företag som i praktiken inte kan tillämpa och verifiera om uppförandekoden efterlevs i deras produktionskedjor. I mina revisionsuppdrag ser jag en skarp brist på uppföljningskompetens inom väldigt många branscher. Svaga genomlysningskrav för svenska företag vid internationell verksamhet är förstås en av anledningarna. Vissa branscher, så som bygg och fastighetsbranschen, och i övrigt små & medelstora företag ligger efter. Inom bygg och fastighetsbranschen visar stickprov att det finns ett likhetstecken mellan den svenska miljöbalken och hållbarhetsfrågor. Små och medelstora bolag kommer att behöva en stor stöttning i hållbarhetsfrågor som rör deras inköps och produktionskedjor, här behöver vi kraftsamla och tänka till hur vi stöttar!

Jag är övertygad om att en ordentlig kompetensutveckling och satsning av inköpare och upphandlare kommer att föra oss närmare den globala samhällsomställning vi drastiskt behöver för att gå från linjär till cirkulär ekonomi. Min nya bok Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön är en handbok som ska stötta det inköpande näringslivet och den upphandlande offentliga sektorn, men också förmedla sambanden mellan social och miljömässig hållbarhet. De viktigaste hållbarhetsfrågorna som bör ställas till näringslivet och offentlig förvaltning måste i nuläget få vara hur och om det satsas på kompetensutveckling inom hållbarhetsspektrumet dvs. miljö, arbetstagarnas rättigheter, anti-korruption och mänskliga rättigheter, av deras inköpare och upphandlare. Hur ser det ut med upphandlingskraven och inköpskraven i det offentliga och i det privata affärslivet?

En stor andel av de varor och produkter som konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre eller inga hållbarhetskrav. Hållbar konsumtion och produktion dvs. mål 12 inomAgenda 2030, har av OECD identifierats som det mål där Sverige har störst utmaningar. Produktioner av våra produkter och varor leder till lokala utsläpp, och exploatering av människor och miljö. Vår önskan att handla med tillväxtmarknader det vill säga handelsfrämjande leder till direkta konsekvenser för länders direkta utsläpp. Med detta sagt är det av vikt att handelsfrämjande styrs av hållbarhetsprinciper och inte av gamla tillväxtprinciper.

Om vi inte väldigt snart förstår hur viktiga inköpare och upphandlare är för hållbar utveckling kommer vi få det oerhört svårt att motivera hur vi ska bli det land som går i framkant för hållbar utveckling. ”Business as usual” för dessa professioner har visat sig vara ett stort hot mot hållbar utveckling och därför finns det bara en väg ut. Vi behöver drastiska förändringar i våra inköps och upphandlingsmönster där Agenda2030 och specifikt mål 12 sätts i centrum.  Boken är utgiven av Sanoma Utbildning och jag hoppas att bokens konkreta checklistor och övningar, med personliga berättelser från människor som jag träffat i mitt arbete med mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö och arbetsvillkor i produktionsländer verkligen väcker intresset för inköpare och upphandlare som viktiga i en omställningsprocess.