Förnybar energi – en julsaga

Hur ska vi lösa klimatproblemet? Genom att ersätta all fossil energi, och gärna lite därtill, med så-kallat ”förnybart”? Det finns många politiker som tackar ja till en sådan proposition. Men så enkelt är det inte.

Hur ska vi lösa klimatproblemet? Genom att ersätta all fossil energi, och gärna lite därtill, med så-kallat ”förnybart”? Det finns många politiker som tackar ja till en sådan proposition. Vad härligt att lösa energiproblemet och gå och lägga sig med gott samvete såhär i juletider.

Allt ska nu elektrifieras, från kommunikationer till industri, business as usual, fast elektrisk (och så finns det några som tycker att vi ska omsätta växtlighet i energi och köra på som vanligt, men den diskussionen tar vi en annan gång). Det finns sådana som tror på att ”förnybart” löser alla problem. Går något att förnya i all evighet, så tar det aldrig slut. Det är gärna de som hävdar att det bara finns en planet som argumenterar för förnybart.

Men så enkelt är det inte. Man ska ta med i beräkningen hur mycket resurser som krävs för att ”producera” energin (”producera” inom citationstecken eftersom energi inte kan produceras, bara omsättas från en form till en annan). För att omsätta vind i el behövs det ett vindkraftverk som kostar energi och resurser att bygga. Solceller växer inte heller på träd. Därför finns det många forskare som gör så-kallade livscykelanalyser där man beräknar resurs- och energianvändning samt utsläpp av växthusgaser för de olika energislag. IPCC sammanställer sådan information i sina rapporter för att beslutsfattare ska kunna grunda sina beslut på forskningens rön. Tabell 1 från IPCC visar minimum- median- och maximumvärden för utsläpp av växthusgaser från olika energislag. Föga förvånande är kol och gas värst, följd av bioenergi. Lägst utsläpp har kärnkraft och vindkraft medan vatten och sol ligger något högre, men alla dessa fyra har mycket lägre utsläpp än både bioenergi och kol.

Det är inte uteslutet att det går att förbättra siffrorna för ”förnybara” energikällor något, men det kommer inte inom närtid att finnas ett ”100% förnybart” eller (lika missvisande) ”klimatneutralt” energislag. Än mindre ett energislag som inte kräver ändliga resurser och utan negativ påverkan på människor och miljö. Det är svårt att förstå varför utbildade människor kan få för sig att hävda någonting annat. För att minska utsläppen måste den första och viktigaste åtgärden därför bli att begränsa användningen av energi till det som verkligen behövs. För Sveriges del betyder det dryga minskningar för båda hushållen och industrin. Men sådant är inte lika populär som julsagan om förnybart, tyvärr. Avslutningsvis, om det behövs nya energikällor, så måste naturligtvis alla planetens gränser beaktas, inte bara klimatet, men det säger sig självt, eller hur?