Därför väljer jag frivillig enkelhet

Låt oss sluta slita ut människor och miljö. Inspirera din omgivning genom vad du själv gör och inte gör

Författare
Göran Hådén
Publicerat
November 22, 2019

Ungefär hälften av alla svenskar är positiva till kortare arbetstid och att därmed välja mer tid istället för mer pengar. Jag är en av de som på så sätt ökat min frihet och hjälpt samhället. Mina fyra starka skäl för att visa på alternativ till överkonsumtionen:

1. Miljön, överkonsumtion är det grundläggande största miljöproblemet, vilket även svenska folket håller med om.

Våra ekologiska fotavtryck är större än clownskor. Om alla konsumerade som vi i Sverige skulle det behövas cirka fyra jordklot för att få jordens resurser att räcka till. Så även om alla världens varor vore miljömärkta skulle det inte räcka, för jordens yta och resurser är begränsade. Därför måste vi snarast minska konsumtion och produktion till en globalt hållbar nivå.


2. Hur vi mår
Forskning visar att människor med materialistiska värderingar är mindre lyckliga än andra. Sverige är ett av världens reklamtätaste länder och reklamen får oss att känna nöjdskam, dvs missnöje över det vi har. Reklamfinansierat är inte gratis – det är ett sämre sätt att betala, som flyttar fokus från viktigare värden i livet.

3. Ting tar tid
Det tar tid att tjäna ihop till saker, det tar tid att välja ut saker och det tar tid att sköta om saker. Ju mer du vill äga allt, desto mer äger allting dig. Köp mindre och få mer tid att leva istället. Om vi inte köper lika mycket behöver vi inte heller jobba lika mycket. Tillgängligheten till saker kan ändå bli minst lika bra om vi istället samäger, lånar, skänker och hyr mer.

4. Skuldbergets baksmälla
Mer och nytt är inte samma sak som bättre. Många skuldsätter sig för att ens ha råd med köphysterin, särskilt inför jul. Fattigare barn i Sverige hamnar utanför när status till stor del avgörs av prylar. Om vi köpte mindre skulle vi också lättare ha råd att betala skäligt pris för det vi köper och slippa utnyttja barnarbetare.

LÖSNINGAR

Inget kan växa för evigt, inte heller ekonomin på en begränsad planet. Det går inte att kompromissa med naturens villkor, så därför måste ekonomin anpassas till ekologin och inte tvärtom. Det finns mer än tillräckligt för allas behov om vi bara fördelar bättre och slutar skambelägga de nöjda människor som inte jagar de senaste prylarna.

Många tycker att konsumtionssamhället har gått för långt. I Klimatbarometern 2015 kunde halva svenska folket tänka sig att ha ett köpfritt år, där de endast köper förbrukningsvaror som mat. En rad andra studier visar också på stor kritik mot köphetsen.

Det kan dock vara svårt att som enskild individ bryta mot normer och leva annorlunda. Därför behövs fler politiska beslut som underlättar val av hållbar livsstil. Till exempel att främja hållbara prylar, göra reparationer billigare, beskatta råvaror hårdare, begränsa reklamen, med mera.

Men den som värnar miljön får se upp för rekyleffekten. Om vi skippar onödiga prylar kommer vi få mer pengar över, och då kan vi känna oss så pass duktiga att vi tycker oss ha rätt att använda de pengarna till annan konsumtion som kan vara minst lika miljöskadlig – till exempel fler flygresor. Då hjälper det inte att flyg kan räknas som tjänstekonsumtion. Den bästa åtgärden mot rekyleffekten vore övergripande kortare arbetstid istället för högre lön.

För den som även efter kortad arbetstid har ett överflöd av pengar kan lycka ”köpas” genom att dela med sig, bygga en buffert och köpa lagom dos av rätt sorts upplevelser.

Låt oss sluta slita ut människor och miljö. Inspirera din omgivning genom vad du själv gör och inte gör. Visa på de fantastiska fördelarna med livsstilen frivillig enkelhet utifrån möjligheterna i din livssituation. Rik är inte den som har mycket, utan den som saknar lite.


Göran Hådén

Talesperson för En köpfri dag