ETT MILJÖNYTT ÄR VÅR JÄKLA RÄTTIGHET

Vi har en stark ökning av infertilitet, cancer, astma och allergier - som beror på miljöförstöringen. Det är dags att lyfta fram de här frågorna för diskussion.

Författare
Helen Rosell
Publicerat
April 5, 2018

VAD HÄNDER EGENTLIGEN MED MILJÖN?

Vi har bidöd, koralldöd, havsdöd, fågeldöd, bakteriehot, förgiftningar, ökande koldioxidutsläpp, ökning av missbildningar. Vi har en stark ökning av infertilitet, cancer, astma och allergier - som beror på miljöförstöringen. Det är dags att lyfta fram de här frågorna för diskussion. Det allra första är att prata mer om klimatet. Vi står inför ett jätteproblem som uppmärksammas alldeles för lite, och som det därför pratas om alldeles för lite. Klimatet behöver bli en folkrörelse om vi ska klara Parisavtalet. Alla måste hjälpa till, och diskussionerna måste komma igång.

Att prata om miljön låter enkelt, men kan egentligen vara ganska svårt. Ett otvivelaktigt bra sätt att få igång diskussionerna vore om miljön fick sin självklara plats i det dagliga nyhetsflödet, precis som sporten och ekonomin. För det går inte att sticka under stol med att miljön har ett i särklass högt nyhetsvärde för oss vad gäller vår kommande framtid. Ett Miljönytt hade visat på alla goda krafter som finns. Men också rätat ut många frågetecken kring situationen, och dessutom varit en oslagbar hjälp för forskningen att nå ut med sina forskningsresultat inom teknik och miljö. Människor behöver få reda på klara fakta för att få en tydlig bild av situationen. Då hade diskussionerna fått ett helt annat underlag och status, och varit lättare att föra.

Ett Miljönytt med de senaste uppdateringarna av miljön, som t ex koldioxidnivåerna, metan-nivåerna, artdöden, havsdöden etc. har ett oerhört högt nyhetsvärde om mänskligheten ska klara den situation vi försatt oss i. I ett Miljönytt kan den senaste tekniken redovisas, självhushåll kan bli goda exempel och vi kan bli uppdaterade med alla goda krafter som finns. Sen finns det andra fördelar med ett Miljönytt vad gäller t ex förnekandeprocessen, eller den växande oron över klimatförändringarna. Vi hade så att säga plockat fram spöket ur garderoben och tagit itu med det.

Att få se goda exempel på åtgärder, men också att få se den sanna verkligheten av miljöförstöringen kommer öka miljöengagemanget och definitivt sätta fart på diskussionerna. Vi hade kickat igång en ny folkrörelse. Och vi hade lindrat människors klimatångest. Känslan av att veta att fler känner detsamma och vill göra något åt den känslan tillsammans är oslagbar.

Min önskan är att den absolut största och viktigaste frågan vi står inför lyfts fram i ett Miljönytt i de dagliga nyhetssändningarna, så frågan blir till ”allmän egendom” och inte hamnar som ett litet sidospår, bakom den ekonomiska tillväxten, handeln och sysselsättningen. För har vi inte en god miljö, så har vi snart inte det andra som vi för tillfället tycker är viktigare heller.

Miljön behöver en röst i etern. Det är vår jäkla rättighet.


#Våradrömmarkanräddajorden