När ska gröna börja prata om allmän välfärd?

Det är lätt att tro, i dessa tider, att vinden vänder till förmån för enhållbar utveckling. Den enorma uppslutningen bakom Greta Thunberg som kommit,en global mediabevakning av klimatfrågan och oro som växer i folks medvetande.

Författare
Lena Wallin
Publicerat
October 10, 2019

När ska gröna börja prata om allmän välfärd?

Det är lätt att tro, i dessa tider, att vinden vänder till förmån för enhållbar utveckling. Den enorma uppslutningen bakom Greta Thunberg som kommit, en global mediabevakning av klimatfrågan och oro som växer i folks medvetande. Redan före riksdagsvalet 2018 stod frågorna om klimat och biologisk mångfald högt på väljarnas lista. Samtidigt finns valresultatet i minnet och valundersökningar visar att SD växer tillsammans med t.ex. förtroendet för Kd:spartiledare.

Med rätta kan man fråga sig varför partier med omställningsfrågor i fokus inte får större genomslag och även så varför förtroendet för dessa partiledare är lågt. Precis som Peter Wolodarski på DN funderar på detta 191006 är det nog en fråga som flertal ställt sig. Samma fråga uppstår även i förhållande till den allt större ekonomiska ojämlikhet som växt fram i Sverige. Företrädare med klassiska jämlikhetsfrågor ligger även de lågt i opinionen och det tidigare stora partiet socialdemokraterna kämpar för att behålla sin position. Allt medan högerpartierna för fram klassiska frihets- och trygghetsfrågor som brottslighet, komplettera polisen med ordningsvakter, invandring, till friheten att handla alkohol på söndagar. 


Allmän välfärd blivit privat välfärd
Att Sverige förändrats har nog de flesta lagt märke till. Den tidigare allmänna välfärden har förskjutits till att bli en privat välfärd för dem som har råd.Privat pensionssparande, privata sjukförsäkringar, val till skolor, förskolor, vårdgivare osv. Allt i enlighet med devisen där “valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet.” (Timbro)
Men valfrihet kostar och ställer allt fler utanför. “Det nya arbetarpartiet”lanserade med Reinfeldt i spetsen ordet “utanförskap” och lyckades med det knuffa fler utanför när den allmänna välfärden minskades till förmån för skattelättnader till dem som har arbete. Arbetslösa och sjuka har blivit hänvisade till lägre a-kassa, hårdare regler för sjukpenning och ytterst till socialbidrag. En grupp människor fick i allt högre grad ett utanförskap med enskammens piska över sig. Inte minst märks samhällets förändring när förslag kommer om att socialbidrag ska ersättas med matkuponger. (MUF) Den människosyn som socialtjänstlagen stod för när den tillkom 1982 har fått en helt annan innebörd.

I en värld där fackföreningar förlorar inflytande, automatisering kan göra ens arbete överflödigt och där ens egen kapacitet och friskhet ska garantera ens välfärd, kommer givetvis klimat- och miljöfrågor lätt i skymundan. Detta oavsett hur orolig man är. Lägger vi till det, en politisk retorik som spelar på just detta förhållande och utmålar trygghet till breda lager, men i själva verket drar högerut med ökad ekonomisk ojämlikhet, så kan snålblåsten fortsätta att vina.

Hur reagerar folk på detta? Givetvis finns här skilda reaktionsmönster. De med höga löner kan skaffa sig tryggt äldreboende, privata försäkringar och egentligen fortsätta konsumera som tidigare. Ifall inkomsterna är mindre kan skygglappar komma väl till pass och det kan kännas skönt att höra politiker förminska klimatfrågan och istället fokuserar på syndabockar och brottslighet. Det ger en vision om att allt är som vanligt. Men med lite distans till frågorna ter det sig alltmer vilset från den politiska scenen. Det kan dock fungera ett tag till, då begrepp som klasskillnader och solidaritet verkar utslagna. Den stress och oro som människor känner är dock högst verklig. Det gäller att själv skapa sig trygghet för ålderdom och sjukdom. Vardagen fylls snabbt med åtaganden, arbete och sökanden för att ge barnen en god start.


"Utifrån det är det förvånande att de som önskar bygga ett hållbart samhälle, inte i högre grad diskuterar social hållbarhet och allmän välfärd."


Det nyliberala samhället har skapat konkurrens mellan människor, omvandlat medborgare till kunder och skapat respektlöshet för de människor som hamnat utanför samhället. Men ett hållbart samhälle bygger på inkludering och en god människosyn. Utan det kan vi inte räkna med en god syn på miljö, natur, andra arter...utan vi fastnar i de utslagningsmekanismer som idag roterar allt snabbare. Ett hållbart samhälle bygger på allmän välfärd där människor ska kunna räkna med utbildning, sjukvård, ekonomiskt stöd, omsorg osv.  Det skapar trygghet där människor kan koppla sig samman med varandra såväl som tillmiljön. Tillåter vi däremot konsumtionens välfärd med ökande ekonomiska skillnader att fortsätta, kommer vi även fortsätta att exploatera planeten utan för dess gränser.

Att enbart ha fokus på klimat och andra miljöproblem och samtidigt skjuta ut ansvaret för omställningen till individen framställer tyvärr “hållbarhetspartier” som enögda och skapar inte det förtroende som behövs hos väljarkåren. En omställning behövs, men frågan till vad, förblir obesvarad . Då drar sig folk hellre till partier som lovar någon form av trygghet.

 

"En omställning behövs, men frågan till vad, förblir obesvarad. Då drar sig folk hellre till partier som lovar någon form av trygghet."

 

Till skillnad från vad DN kommer fram till - “Politik och näringsliv behöver komma med lösningar som visar att vi kan frigöra oss från fossilberoendet, med hjälp av innovationer, internationellt samarbete och effektiva styrmedel.” - menar jag att detta inte är tillräckligt. Det är helt nödvändigt att koppla ihop oro med oro och möta frågan hur ett samhälle ska byggas, inom planetens gränser, där en allmän välfärd kan ge medborgarna en grundläggande trygghet. När tillväxt - som vi fått lära oss ger både välfärd och arbete - ifrågasätts, då behövs det visioner om ett nytt ekonomiskt system med intäkter till välfärden. En debatt som visar att alternativ finns. Alltifrån landskatt, robotskatt till Steady state ekonomi kan läggas in för att visa att partier som strävar mot ett hållbart samhälle har lösningar.
När tänker de gröna starta debatten?

 

DN -Peter Wolodarski: Massopinionen som borde få Miljöpartiet att skämmas
https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-massopinionen-som-borde-fa-miljopartiet-att-skammas/

Aftonbladet - Muf:s krav – ersätt pengar med matcheckar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/9vnej9/mufs-krav--ersatt-pengar-med-matcheckar 

 

Wikipedia - utanförskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utanf%C3%B6rskap