SÅ VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ GLOBALISERING, EGENTLIGEN...?

För att svara på frågan måste man ju bestämma sig för vad man menar med det ordet.

För att svara på frågan måste man ju bestämma sig för vad man menar med ordet.

På den mest generella nivån är Globalisering det ord som sammanfattar vårt nuvarande ekonomiska system på global nivå. Gratis transporter med gratis olja, och gratis att dumpa koldioxiden i atmosfären. Fritt att anställa och avskeda människor i olika länder för att uppnå lägsta produktionskostnad. Fritt att flytta vinsterna till det land som erbjuder bäst villkor för ägare, inte anställda eller miljö. Avfallet kan fritt dumpas i det land som har lägst ansvar. Inga skatter, avgifter eller spärrar tillåts för att dämpa eller moderera systemet. Globalisering är alla de handelsavtal som reglerar dessa världens ekonomiska relationer ovanför demokratiska parlaments beslut. Det är EU, NAFTA, TTIP, TTP, TISA, CETA, etc.. Globalisering är också den maktapparat som upprätthåller systemet, främst NATO och US helt egna doktriner. Globalisering är alla de institutioner som finansierar systemet, Världsbanken, IMF, Federal Reserve, ECB, den kultur de representerar, och den politik de för. Detta är Globaliseringens maskineri och kultur. Så vad tycker du?

Men, men… säger någon, Globalisering är inte ”hela systemet” (verkligen?), utan bara ”global handel”. Och handel är alltid bra. Handel har byggt vårt välstånd. Spridit och skapat idéer, kunskap, porslinet, pappret, matematik, litteratur, konst, demokratin…?

Global handel har vi haft åtminstone sedan Marco Polo. Men inte Globalisering. Och om ”handel” skall ha cred för det goda får ju ”handel" också ta ansvar för det dåliga, eller hur?

Det som skeppades över dåtidens sidenväg var det dyrbaraste av kryddor, tyger, keramik och juveler. Lyxkonsumtion åt dåtidens enprocentare. Vackert, javisst. Men ur folkens välstånds-synpunkt fullständigt irrelevant. Snarast kontraproduktivt. För folket var nyttig handel lika med de lokala marknaderna, och de är just - lokala. Sedan upptäcktes Amerika och vägen till Indien. Och vi får "handel" med silver från Potosi-gruvan i Sydamerika. Folkmord över hela linjen, i praktiken. Ni kan slaveriet på plantagerna. Vår moderna demokrati som formades i den Amerikanska revolutionen byggdes på ännu ett folkmord. Jag behöver inte gå igenom resten av handeln som byggde på kolonialism? Indien och dess kolonialkrig och uppror? Afrika och kung Leopold av Belgien? Opiumkriget i Kina?

Globalisering är den moderna formen av samma sak, lite mer abstrakt och fjärrstyrd bara. Utsugningen är kvar. Militärmakten är kvar. Ojämlikheten är kvar. Förstörelsen av miljön är kvar. Och hur skiljer man handel ifrån de krig och erövringar som skedde samtidigt? Ifrån religioners utbredning och inflytande? Är det verkligen handel som utbytt idéerna, eller följde idéerna och handeln med erövrarna? Nej, ”handel" är som allt människan konstruerar ett verktyg, inget annat, och avspeglar endast den kultur som ”handlar”, och det är ingen större komplimang...

Men, men... alla de fattiga som nu lyfts upp till att bli en ny global medelklass? Det hade ju inte hänt utan Globaliseringen?

Att Globaliseringen har frigjort majoriteten av jordens ej förnybara resurser i ett gigantiskt pryl-fylleslag, och att en liten del av detta har runnit ner till de fattigas basala behov är odiskutabelt (minns att vi globala 1%-are behåller hälften av allt för oss själva…). Men det säger inget om att metoden fungerar som princip (eftersom den inte är förnybar), och det säger inget om huruvida det funnits en bättre metod (typ någon form av global rättvisa och moderation).

Om tillväxt inte är strikt inom de planetära gränserna så är det just tillväxten som dödar, krossar, och bränner, för att travestera Trafikverket. Och inte ens det vi idag diskuterar som ”grön tillväxt” är det. Det är en flumliberal fantasi, en flykt ifrån verklig fysik, kemi och biologi. Det kan i princip finnas ”grön tillväxt”. Men håller man sig inom planetgränserna och t.ex. Naturliga Stegets fyra principer, så blir den tillväxten bara bråkdelar av procent. Som den alltid var, innan fossil-energin.

Alla de ”goda” saker vi konsumerar skapas idag till storleksordningen 90% genom engångs-uttag ifrån planeten vi lever på (tänk bara efter vilken återvinningsgrad pryl/ämne X har). Och det är idag Globaliseringen som driver detta. Ni har säkert läst detdär om att ”vi lever som om vi hade fyra jordklot” och kanske tycker att det är en ”intressant liknelse”. Det är det inte. Det är en rent matematisk-fysikalisk observation av de resursflöden vi använder. De skeppslaster av allt från olja och stål till elektronik och mediciner, från mat till turister, som flyter runt jorden. Varje år, månad, dag och minut.

Har ni försökt att tömma ert bank-konto fyra gånger snabbare än er lön nångång? Hur länge funkade det? Vad blev konsekvenserna? Globalisering är att tömma jorden fyra gånger snabbare än den kan återskapa sig. Är det bra eller dåligt?

Men, men… det är bara genom globala regler som vi kan komma tillrätta med just detta!

Det verkar inte fungera så bra, eller hur? Det är de Globala reglerna som har skapat problemet, och därmed de maktstrukturer som nu inte accepterar några förändringar. Varför skulle de maktstrukturer som lever på Globaliseringens resursflöden avskaffa sig själva? Sådana påståenden är bara mer verklighetsflykt. Makt bygger makt. Och vi ser idag resultatet av Globaliserad makt. Både i krig och miljö. Blev det bra eller dåligt? Man skulle kunna säga något om en vacker(?) teori, men det hjälper ju inte stort, när praktiken är alltigenom (själv)korrumperad och upprätthålls med vapenmakt, och som nu mp glatt deltar i.


Det finns ingen möjlighet att vara ”grön” och försvara begreppet Globalisering. Då har man inte alls förstått innebörden av endera av de två orden.


Det finns Globalisering, hållbarhet, och naturlagar. Välj två