TRANSPORTSTYRELSEN - OCH HELA SPELET EFTER DET -TOPPEN PÅ ETT ISBERG!

VI HAR BYGGT IN OSS I DET SOM TILL SLUT BLIR EN KOLLAPS.

Författare
Birger Schlaug
Publicerat
July 27, 2017

Var så säker. Det kommer mera. Varför? Ingen ledande politiker har ansett att bygge av robust samhälle, med låg sårbarhet, har varit modernt. Naiviteten ligger i kombinationen av globalisering och oförmåga att se skillnad på frihet för människor och frihet för kapital.
Sverige har inte ens kvar en offentligt ägd infrastruktur för förmedling av pengar. När grundläggande infrastruktur, som är till för att samhällets mest elementära grunder skall fungera, läggs ut på marknaden, vars främsta drivkraft är nästa kvartals vinst, så har vi medvetet accepterat kortsiktighetens förbannelse.


VI HAR BYGGT IN OSS I DET SOM TILL SLUT BLIR EN KOLLAPS.

En gång i tiden - det känns som oerhört längre sedan - var jag språkrör för ett parti som hade som en ideologisk grundbult att samhället måste byggas robust, med låg sårbarhet, med självtillit, med grundläggande kontroll över basförsörjning. Vi skrev rapport om vikten av detta, med det var "omodernt" redan då så ingen jävel brydde sig. Ansvarsbefriad globalisering och naiv tro på "marknaden", som redan då börjat löpa amok, var det moderna projektet.
Så var så säker. Det kommer mera. Den naiva idén om att allt mer skall vara uppkopplat leder till sårbarhet utöver dumhetens gräns, den naiva idén om att IBM skulle vara den optimala partnern för Transportstyrelsen är bara toppen på ett isberg. En del av globaliseringens avarter.
Men det handlar inte bara om sårbarhet. Det handlar om dess syskon: komplexitet. Samhällets funktioner vävs ihop till en obegriplig, oöverskådlig och okontrollerbar väv som är så långt ifrån ett gott förståelsesamhälle vi kan komma. Och demokrati bygger till avgörande del på att medborgarna känner tillit till systemen - och för att känna tillit till systemen måste man förstå dem.

Vilka förstår hur så basala system som trygghetssystem och skattesystem fungerar idag? De har lappats och lagats till absurditetens gräns. Hade någon idag föreslagit att införa de system som idag vuxit fram hade varenda politiker sagt nej.
Den globaliserade ekonomin skapar situationer där de geografiska och de politiska enheter vi kallar länder inte bara tappar kontrollen utan också möjlighet att själva agera för att lösa problem. Människor såväl som demokratiskt valda församlingar är alltmer underställda system de inte själva har överblick över eller möjlighet att styra.
Utvecklingen har anammats, och applåderats, som varande modern. Detta totalt intelligensbefriade ord som används av blå, röda och gröna politiker när ideologisk vilsenhet råder.

Problemet vi har idag är att politiska partier far fram på samma motorväg, i samma riktning, mot i grunden samma mål om än i olika filer, någon aningen till vänster om den som ligger allt mer till höger.
När jag följt politiken de senaste tio åren har jag gång på gång funderat på om inte det bästa vore att samtliga partier försvann från riksdagen och att vi börjar om från början. Med ledord som blandekonomi, robusthet, självtillit och ärlighet som ledord.
Vadå ärlighet, kanske vän av ordning frågar. Jo, ärlighet att säga som det är. När det gäller t ex miljö och klimat. Säga som det är: Sverige ligger inte i fronten när det gäller klimat och miljö - vi ligger på tionde plats på listan över länder vars befolkning per capita gör störst ekologiska fotavtryck. Vi har gröna statsråd som fungerar som förnekelseministrar därför att de inte tror att medelklassen tål att höra sanningen. Jag har större tilltro än så till medelklassen.

Jag tror att var och en egentligen har förmåga att begripa. Att vi inte kan upprätthålla system som är beroende av evig tillväxt som kräver ständigt ökande konsumtion och ständigt ökande skuldberg för att upprätthållas.
Visst. Redan när jag var riksdagspolitiker satt det allehanda politiker från allehanda partier i riksdagens bastu och konstaterade i avklätt tillstånd att vi måste ändra på systemen - men inte nu, utan sedan...
Jag skulle vilja se en politisk rörelse som bär på insikten om att konservatismen har det goda med sig att den ser samhället som en organism som inte överlever alltför snabba förändringar. Som bär på insikten att socialismen har det goda med sig att den inser att en rättfärdig fördelning mellan människor är grunden för det goda samhället. Som bär på insikten av att liberalismens tankar om yttrandefrihet är grunden för varje gott samhälle men att dess oförmåga att skilja på frihet för människor och frihet för kapital utgör en katastrofal brist.
Som bär på insikten att mångfald är en styrka - att självtillit utgör grunden för att vi skall kunna möta den andre utan rädsla. Som bär på insikten att demokrati grundas på att människor förstår hur systemen fungerar, att komplexitet till slut driver samhällen mot kollaps. Som bär på insikten att det kring individen bör finnas en blått frihetsrum, att samhället inte fungerar utan röd rättfärdig fördelning, att ingenting kommer att fungera när vi skadar de planetära processer som gör det möjligt för oss att bygga goda samhället.

Vi kan inte leva i en värld vars systemtänkande är så förvirrat att naturkapital, humankapital och realkapital anses att, under kortsiktighetens förbannelse och bisarra avkastningskrav, kunna ersättas av finanskapital. Verklighet ersatt av siffror på konton. Så in i helvete dumt. Men det är ju denna sjuka som tillåtits prägla det som kallas ekonomi.
Var så säker. Vänder vi inte utvecklingen så kommer systemen att kollapsa och samhällen att krackelera och demokratin att avvecklas. Transportstyrelsen är toppen på ett isberg, inte mer än så. Globaliseringen är fylld med isberg - och alla kan frånsäga sig ansvar för krockar och kollaps. Ungefär som den borgerliga oppositionen frånsäger sig ansvar för att ideologiskt driva på outsourcing och ministrar i dagens regering frånsäger sig sitt ansvar för att ens tala med varandra.

Nuvarande partier saknar vilja och förmåga att vända utvecklingen. De är fast i globaliseringens garn och räds att väljarna - det vill säga de människor som utgör samhället - inte tål att höra det mest uppenbara: vi måste ta oss ur den fälla vi fastnat i, den fälla som ansvarsbefriad globalisering och privatisering av de mest grundläggande funktionerna i samhället utgör. Vi måste ta oss ur kortsiktighetens förbannelse. Och bygga robusta samhällen, där självtillit, överblick och förståelse är grundläggande värden oavsett kortsiktig lönsamhet eller inte.
Till slut kommer vi att hamna där. Frågan är bara om vi skall ta vägen på ett mindre smärtsamt sätt nu - eller om vi först skall låta kollapsen infalla och tvingas dithän under kaosartade förhållanden där så många kommer att fara så illa. Medan eliterna, som är ansvariga, i vanlig ordning lär komma undan.  

Text hämtad från ( med Birgers godkännande) : http://schlaug.blogspot.se/