VI ÄR FÖR RIKA

Det är kanske inte just du som läser det här som är för rik, men många andra i världen är det. Hur tänker jag då? Jo, vi förbrukar alldeles för mycket naturresurser, vi släpper ut för mycket växthusgaser, vi tar upp för mycket plats. För många människor är vi också. Vad göra? Vi måste göra tvärtom.

Författare
David van der Spoel
Publicerat
June 26, 2018

Ta inte illa upp. Det är kanske inte just du som läser det här som är för rik, men många andra i världen är det. Hur tänker jag då? Jo, vi förbrukar alldeles för mycket naturresurser, vi släpper ut för mycket växthusgaser, vi tar upp för mycket plats. För många människor är vi också. Vad göra? Vi måste göra tvärtom.


Enligt naturvårdsverket ska våra utsläpp av växthusgaser ligga mellan 1 och 2 ton CO2 per år och person. Det är ungefär 80 länder i världen som ligger under 2 ton. I Sverige ligger nivån på ungefär 11 ton per år, om man räknar konsumtion. Utsläppen inom landets gränser har minskat med tiden för att vi flyttar produktion utomlands – då räknas den i t ex Kina. Vi behöver minska de konsumtionsbaserade utsläppen med drygt 80%, men eftersom koldioxidhalten redan är för högt behöver vi egentligen negativa utsläpp: fånga in mer i t ex växtlighet än vad vi släpper ut. Eftersom hälften av all växtlighet på jorden försvunnit på grund av människan finns där en stor möjlighet: återskapa naturliga skogsekosystem. Upp till 2 miljarder ha (drygt 40 gånger Sveriges yta) finns att restaurera i världen. Då kan uppemot 7 miljarder ton CO2 fångas in från atmosfären årligen. I Sverige behöver vi ersätta trädplantager som täcker en stor del av skogslandskapet med naturnära blandskogar och drastiskt minska allt utsläpp av växthusgaser.


I år, 2018, infaller ”World overshoot day ” den 1:a augusti. Det betyder att efter sju månader så har vi förbrukat motsvarande hela årets produktion. Det går, på grund av att vi tär på reserverna genom att ersätta naturliga ekosystem med onaturliga t ex genom att avskoga områden för djurhållning. Även i Sverige tas fortfarande naturnära ekosystem bort för att ersättas med plantager eller bebyggelse. Det säger sig själv att vi måste vända trenden genom att ge tillbaka marken till naturen (”rewilding”). Vi måsta hjälpa naturen på traven genom att städa upp gifter, ta bort främmande trädslag, ta bort vägar i land som borde vara väglöst, och knyta ihop naturområden i en grön infrastruktur.


Att vi lever över våra tillgångar beror på att marknadsekonomin inte tyglats nämnvärt. Teknisk utveckling, hjälpt av överflöd på fossil energi, gör att det mesta blir billigare och vi kan köpa fler prylar som gör att det produceras ännu mer. Även om vi genom trolleri kunde få fram gratis och utsläppsfri energi skulle problemet med annan resursutnyttjande kvarstå. Så länge det är tillåtet att döda vilda djur, hugga urskogar eller göra gruvor för att producera saker kommer det finnas en efterfrågan på noshörningshorn, rosenträ, eller elektronikprylar. Det blir inte bättre av att vi blir fler och fler människor. Även om mängden barn per kvinna minskat drastiskt är prognoserna för befolkningsökningen dystra. Artikel 8 i de globala målen kräver fortsatt ekonomisk tillväxt men det leder bort från de andra 16 målen. I stället behövs minskad användning av resurser och global omfördelning från oss som är rika till alla andra.Att förvandla naturliga ekosystem till annat bör förbjudas omgående och här kan och bör Sverige gå före.